معاون فنی گمرک ؛۵۵هزار تن روغن به بنادر کشور رسید
معاون فنی گمرک ؛۵۵هزار تن روغن به بنادر کشور رسید
آرمان تبریز-معاون فنی گمرک گفت: اکنون ۳۴۵ هزار تن روغن خام در بنادر کشور موجود و منتظر انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص و ورود به کشور است.

آرمان تبریز-معاون فنی گمرک گفت: اکنون ۳۴۵ هزار تن روغن خام در بنادر کشور موجود و منتظر انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص و ورود به کشور است.

مهرداد جمال ارونقی افزود: یک فروند شناور حاوی ۵ هزار تن، دو کشتی حاوی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن و یک فروند شناور حاوی ۲۵ هزار تن روغن خام در حال تخلیه بار در بنادر نوشهر، امام خمینی (ره)، شهید رجایی هستند.

وی افزود: چند شناور حاوی ۵ هزار تن دیگر در بندر امیرآباد، ۳۰ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) و ۳۰ هزار تن روغن دیگر نیز در بندر شهید رجایی در انتظار صدور مجوز پهلوگیری مانده اند.