مبارزه با انواع بیماری ها و علف های هرز یکی از مؤلفه های افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد
مبارزه با انواع بیماری ها و علف های هرز یکی از مؤلفه های افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اعتبارات زمانی برای پروژه ها تعریف می شود که نتیجه مطلوب در طرح پایلوت بدست آمده باشد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اعتبارات زمانی برای پروژه ها تعریف می شود که نتیجه مطلوب در طرح پایلوت بدست آمده باشد.

به گزارش خبرنگار از تبریز؛  مهندس اکبر فتحی در جلسه بررسی اعتبارات مدیریت حفظ نباتات سازمان گفت: باید طرح های پایلوت چندین سال کار شود و به نتایج مطلوب و سود دهی برسد تا کشاورزان نسبت به انجام طرح رغبت داشته باشند و اعتبارات زمانی برای پروژه ها تعریف می شود که نتیجه مطلوب در طرح پایلوت بدست آمده باشد.

وی افزود: برای اینکه یک طرح کشاورزی مورد حمایت کشاورزان شده و تشویق به انجام پروژه شوند، باید هزینه زیادی گذاشته شود اما اگر این هزینه باعث افزایش عملکرد در واحد سطح شود و کشاورز به عینه افزایش بهره وری را مشاهده کند، مسلماً این طرح مورد استقبال همه کشاورزان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به وظایف حوزه ترویج کشاورزی اشاره کرد و افزود: باید قبل از اینکه دیگران در ارتباط با عملکرد این حوزه قضاوت کنند، خودمان به بررسی کارکردمان اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: همواره بررسی عملکرد خود باعث مشخص شدن نقاط ضعف و برنامه ریزی برای حل نقاط ضعف بوده و این می تواند باعث حل مشکلات و چالش هایی شود که در آینده با آن مواجه خواهیم بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: نباید به بخش کشاورزی با دید حمایتی نگریسته شود، چرا که در این صورت پیشرفتی حاصل نخواهد شد و باید بخش کشاورزی را یکی از حوزه های اقتصادی دانسته و برای افزایش درآمد حوزه های دیگر و زیر مجموعه بخش کشاورزی را هماهنگ کرد.

مهندس فتحی به عوامل از بین برنده محصولات کشاورزی از طریق سن گندم اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل، وجود مزارع رها شده است و طبیعتاً بخش حفظ نباتات برای رفع این مشکل باید چاره اندیشی کند.

وی افزود: مهمترین بستر برای بهبود شرایط و ایجاد اعتبار برای مبارزه با آفت ها استفاده از طرح جهش تولید است که متاسفانه به دلیل عدم توجه و کم کاری برخی افراد این فرصت ها در حال از دست رفتن است.

مهندس فتحی به طرح جهش تولید اشاره کرد و افزایش عملکرد در واحد سطح را یکی از مؤلفه های آن دانست و گفت: برای افزایش عملکرد در واحد سطح باید به بهنژادی که همان اصلاح رقم بذر، بهزراعی و البته مبارزه با انواع بیماریها ، امراض و علف های هرز و … می باشد، توجه کرد.