امسال، ۱۹هزار و ۹۴۰ عملیات تعمیرات و نگهداری تأسیسات گاز در سطح استان اجرا گردیده است
امسال، ۱۹هزار و ۹۴۰ عملیات تعمیرات و نگهداری تأسیسات گاز در سطح استان اجرا گردیده است
امسال، 19 هزار و 940 عملیات تعمیرات و نگهداری تأسیسات گاز در سطح استان اجرا گردیده است.

آرمان تبریز-امسال، ۱۹ هزار و ۹۴۰ عملیات تعمیرات و نگهداری تأسیسات گاز در سطح استان اجرا گردیده است.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ خسرو آریان پور با اعلام این خبر گفت: انجام تمامی امور تعمیراتی و نگهداری شبکه و تأسیسات گازرسانی در استان به صورت مکانیزه و از طریق سیستم نرم افزاری پیشرفته IPCMMS و بر اساس مکان یابی دقیق و ثبت اطلاعات مربوطه انجام می گیرد.
مدیر بهره برداری گاز استان افزود: این نرم افزار با مزیت کاهش هزینه های نگهداری و انجام به موقع تعمیرات، زمینه حفظ سرمایه ملّی را فراهم می سازد.
آریان پور در تشریح عملکرد واحد تعمیرات و نگهداری در استان اظهار داشت: حفظ و نگهداری تأسیسات گازرسانی، مهم ترین رکن جلوگیری از هدررفت گاز و تأمین مستمر جریان گاز مصرفی می باشد که با مدّنظر قرار دادن حجم شبکه و تأسیسات گازرسانی موجود در استان به منظور تحت پوشش قرار دادن بیش از یک میلیون و ۷۱۸ هزار و ۸۱۲ مشترک گاز طبیعی، اهمیّت واحد تعمیرات و نگهداری بیش از پیش نمود پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هم اکنون کنترل مصارف، تعمیرات و نگهداری تعداد ۲۰۶۶ ایستگاه گازرسانی و تعداد ۱۶۹ جایگاه CNG، در کل استان بر عهده مدیریت بهره برداری قرار دارد.