ثبت ۶۱ هزار درخواست برای مجوزهای شهرسازی در سال ۹۹
ثبت ۶۱ هزار درخواست برای مجوزهای شهرسازی در سال ۹۹
آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: برابر آمار استخراجی از سیستم یکپارچه شهرسازی، تعداد درخواست های ثبت شده جهت دریافت مجوزهای شهرسازی در سال ۹۹ از ۶۱ هزار درخواست عبور کرد.

آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: برابر آمار استخراجی از سیستم یکپارچه شهرسازی، تعداد درخواست های ثبت شده جهت دریافت مجوزهای شهرسازی در سال ۹۹ از ۶۱ هزار درخواست عبور کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، معاون شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز با اعلام این خبر گفت: آمار درخواست های ثبت شده در سیستم یکپارچه حوزه شهرسازی شهرداری های مناطق ۱۰گانه تبریز در سال ۹۹ به تعداد ۶۱۸۷۱  فقره درخواست بوده که در مجموع برای ۴۶۱۷۹ معادل ۷۵ درصد درخواست ها، مجوز صادره شده است.
عزتی افزود: با اتمام زیرساختهای فناورانه، در سامانه شهروندسپاری، شاهد ارائه کلیه خدمات ارائه شده به شهروندان به صورت الکترونیکی باشیم.
یادآور می شود: در معاونت شهرسازی و معماری مناطق، بالغ بر ۲۰ نوع مجوز در قالب ۳۳ چرخه الکترونیکی، در گروه های چهارگانه پروانه، پایانکار، عدم خلاف و پاسخ استعلام ها از جمله پروانه های احداث، اصلاحیه، تمدید، تجدید بنا، مجوزهای حفاری، مفاصا حساب، تفکیک، استعلام ادارات، ثبت و دفترخانه، گواهی های عدم خلاف، پایانکار و… صادر می شود.