دستگاه قضایی استان به صورت تمام قد در کنار بخش صنعت و واحدهای تولیدی است
دستگاه قضایی استان به صورت تمام قد در کنار بخش صنعت و واحدهای تولیدی است
آرمان تبریز ؛رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان به صورت تمام قد در کنار بخش صنعت و واحدهای تولیدی بوده و تلاش بر این بوده تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

آرمان تبریز ؛رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان به صورت تمام قد در کنار بخش صنعت و واحدهای تولیدی بوده و تلاش بر این بوده تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛موسی خلیل الهی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و صنعت، اظهار داشت: مجموعه دستگاه قضایی استان به صورت تمام قد در کنار بخش صنعت و واحدهای تولیدی بوده و تلاش می شود از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم فردی ولو یک نفر شغل خود را از دست بدهد، افزود: خوشبختانه در طی یکسال گذشته اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید و اشتغال استان انجام شده که این موضوع با همدلی و مشارکت همه دستگاه های استان تحقق یافته و قابل قدردانی است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: واحدهای صنعتی و تولیدی پس از ورشکستگی طبق قانون باید تعطیل و پلمپ شده و وارد چرخه مزایده شوند اما دستگاه قضایی استان با تمام توان تلاش می کند تا مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بیکاری افراد شاغل در آن واحدها شود.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در استان چندین واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند به طوری که برخی واحد های احیا شده وارد حوزه صادرات شده اند.