ثبت‌نام ۱۲۲ نفر برای شورای شهر تبریز در مجموع پنج روز / ثبت‌نام ۵۸ نفر برای شورای شهر تبریز در روز پنجم ثبت‌نام
ثبت‌نام ۱۲۲ نفر برای شورای شهر تبریز در مجموع پنج روز / ثبت‌نام ۵۸ نفر برای شورای شهر تبریز در روز پنجم ثبت‌نام
آرمان تبریز؛ به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تبریز در پایان پنجمین روز ثبت‌نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، جزييات ثبت‌نام به شرح زیر است:

آرمان تبریز؛ به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تبریز در پایان پنجمین روز ثبت‌نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، جزییات ثبت‌نام به شرح زیر است:

🔹 تعداد کل ثبت‌نام کنندگان قطعی در تمام شهرهای شهرستان تبریز در روز پنجم ۶۹ نفر می‌باشد.

🔸 از ۶۹ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در روز پنجم، تعداد ۵۸ نفر برای شورای شهر #تبریز ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۰ نفر از آنها مرد و ۸ نفر زن می‌باشد.

🔸 از ۶۹ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در روز پنجم، تعداد ۵ نفر برای شورای شهر #خسروشاه ثبت‌نام کرده‌اند که هر ۵ نفر آنها مرد می‌باشند.

🔸 از ۶۹ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در روز پنجم، تعداد ۳ نفر برای شورای شهر #سردرود ثبت‌نام کرده‌اند که هر ۳ نفر آنها مرد می‌باشند.

🔸 از ۶۹ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در روز پنجم، تعداد ۳ نفر برای شورای شهر #باسمنج ثبت‌نام کرده‌اند که هر ۳ نفر آنها مرد می‌باشند.

🔹 تعداد کل ثبت‌نام کنندگان قطعی در تمام شهرهای شهرستان تبریز در مجموع پنج روز ۱۴۲ نفر می‌باشد.

🔸 از مجموع ۱۴۲ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در پنج روز، تعداد ۱۲۲ نفر برای شورای شهر #تبریز ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۰۱ نفر از آنها مرد و ۲۱ نفر زن می‌باشند.

🔸 از مجموع ۱۴۲ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در پنج روز، تعداد ۷ نفر برای شورای شهر #خسروشاه ثبت‌نام کرده‌اند که هر ۷ نفر آنها مرد می‌باشند.

🔸 از مجموع ۱۴۲ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در پنج روز، تعداد ۶ نفر برای شورای شهر #سردرود ثبت‌نام کرده‌اند که ۵ نفر از آنها مرد و یک نفر زن می‌باشد.

🔸 از مجموع ۱۴۲ نفر ثبت‌نام کننده قطعی در پنج روز، تعداد ۷ نفر برای شورای شهر #باسمنج ثبت‌نام کرده است که هر ۷ نفر آنها مرد می‌باشند.

🔵 کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تبریز