مبارزه با فسادبا جدیت تداوم می یابد
مبارزه با فسادبا جدیت تداوم می یابد
آرمان تبریز-مدیرکل جدید حراست شهرداری تبریز تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن شهروندان را از برنامه های اساسی خود خواند.

آرمان تبریز-مدیرکل جدید حراست شهرداری تبریز تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن شهروندان را از برنامه های اساسی خود خواند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی اشرفی پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیر کل حراست شهرداری تبریز با تشریح اولویت ها و برنامه های کاری خود افزود: مبارزه با فساد و جلوگیری از حیف و میل بیت المال اموال عمومی شهر که از چند سال گذشته با مدیریت آقای فتحیان در شهرداری آغاز شده، همچنان با جدیت تداوم می یابد.

او با تاکید ضرورت اشراف اطلاعاتی حراست شهرداری تبریز گفت: تلاش می کنیم نقاط آسیب در مناطق و سازمان ها شناسایی و راهکارهای منطقی برای رفع و اصلاح آنها ارائه و عمل شود.

اشرفی با اشاره به حفظ و حرمت و شأن کارکنان شهرداری تبریز بر شناسایی عناصر سالم و حفظ و حرمت و احترام آنها تاکید کرد.

مدیرکل حراست شهردرای تبریز تأکید کرد: امید که تلاش ما و سایر همکاران موجب توسعه و آبادانی شهر تبریز باشد.