جانشین شهردار تبریز در امور نظارتی شهرداری انتصاب شد
جانشین شهردار تبریز در امور نظارتی شهرداری انتصاب شد
آرمان تبریز-ایرج شهین باهر در حکمی اسماعیل فتحیان را جانشین شهردار تبریز در امور نظارتی و مدیر کل حوزه شهردار منصوب کرد.

آرمان تبریز-ایرج شهین باهر در حکمی اسماعیل فتحیان را جانشین شهردار تبریز در امور نظارتی و مدیر کل حوزه شهردار منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در آستانه عید مبعث ایرج شهین باهر امروز در جلسه مدیران شهرداری تبریز، از زحمات اسماعیل فتحیان در دوران تصدی اداره کل حراست شهرداری تبریز قدردانی کرد.
یادآور می شود اسماعیل فتحیان در دو سال گذشته مدیر کل حراست شهرداری تبریز بوده و سوابق مدیریتی در حوزه های نظارتی از جمله مدیر کل حراست استانداری آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.