راه اندازی معابر سیزدهم تا پانزدهم در پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز
راه اندازی معابر سیزدهم تا پانزدهم در پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز
آرمان تبریز-معابر سیزدهم تا پانزدهم در پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز راه اندازی و جهت تست و بهره برداری نهایی تحویل پلیس راهور شد.

آرمان تبریز-معابر سیزدهم تا پانزدهم در پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز راه اندازی و جهت تست و بهره برداری نهایی تحویل پلیس راهور شد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ مدیرعامل سازمان ترافیک با اعلام این خبر گفت: معبر سیزدهم در پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز در شمال به جنوب بلوار آذربایجان حدفاصل میدان آذربایجان و پل سرداران فاتح، معبر چهاردهم در غرب به شرق بلوار شهیدان ذاکر حدفاصل میدان معلم و پل سرداران فاتح و معبر پانزدهم در شرق به غرب بلوار شهیدان ذاکر حدفاصل پل سرداران فاتح و میدان معلم راه اندازی و جهت بهره برداری نهایی تحویل پلیس راهور گردید.
اصغر آدی بیگ افزود: هم اکنون دو پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز و هوشمند سازی محدوده مرکزی شهر در حال اجرا می باشد که ما تلاش داریم در پروژه توسعه دوربین های ثبت سرعت غیر مجاز با شناسایی نقاط حادثه خیز با نصب این دوربین ها جهت ایمن سازی و روان سازی ترافیک قدمی موثر برداریم