نشت یابی و ایمن سازی ۳۲ هزار و ۲۷۲ کیلومتر شبکه گازرسانی در آذربایجان شرقی
نشت یابی و ایمن سازی ۳۲ هزار و ۲۷۲ کیلومتر شبکه گازرسانی در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-امسال 32272 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان آذربایجان شرقی، مورد نشت یابی و ایمن سازی قرار گرفته است.

آرمان تبریز-امسال ۳۲۲۷۲ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان آذربایجان شرقی، مورد نشت یابی و ایمن سازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز,مدیرعامل این شرکت در این خصوص گفت: نشت گاز، پدیده خطرآفرینی می باشد که همواره امکان بروز آن در تاسیسات و مسیر شبکه گازرسانی وجود دارد، علی الخصوص در تأسیسات زیرزمینی و مدفون، تشخیص نشتی به راحتی امکان پذیر نبوده و در صورت عدم کنترل، حادثه آفرین خواهد بود.
سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: شرکت گاز استان با تجهیز دستگاه های پیشرفته و استاندارد هر ساله با مدیریت ریسک های موجود، تمامی تأسیسات و تجهیزات گاز را مورد بررسی و نشت یابی قرار داده و نسبت به ایمن سازی شبکه گاز اقدام می نماید.
وی اظهار داشت: این شرکت علاوه بر نشت یابی تأسیسات مدفون و زیرزمینی، تأسیسات و انشعابات گاز در استان را نیز به تعداد ۸۷۷۸۵۴ عدد، مورد نشت یابی قرار داده است.
رئیس امور بازرسی فنی شرکت گاز تصریح کرد: ضخامت سنجی تعداد ۶۸۳ ایستگاه گازرسانی نیز در راستای حفظ ایمنی تأسیسات گاز موجود، از جمله اقدامات ایمن سازی در سال ۱۳۹۹ بوده است.