آماده سازی المان های‌ نوروزی برای نصب در معابر شهرداری منطقه ۸تبریز
آماده سازی المان های‌ نوروزی برای نصب در معابر شهرداری منطقه ۸تبریز
خبرگزاری آریا-شهردار منطقه ۸، از آماده سازی المان های نوروزی برای نصب در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز خبر داد.

خبرگزاری آریا-شهردار منطقه ۸، از آماده سازی المان های نوروزی برای نصب در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ علی مدبر شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور آماده سازی منطقه تاریخی فرهنگی شهر برای نوروز، عوامل زیباسازی منطقه آماده سازی چندین المان نوروزی به همراه سفره های هفت سین را در سطح حوزه آغاز نموده که تا پایان سال جاری در میادین و معابر سطح منطقه نصب خواهند شد.
مدبر اعلام کرد: امیدواریم با نصب المان های نوروزی به همراه سفره های هفت سین در سطح منطقه، بتوانیم فضا سازی مناسب نوروز را در سطح منطقه تاریخی فرهنگی شهر اجرا نموده و منطقه را برای ایام نوروز آماده کنیم.