نقطه عطف توسعه شهری در گام دوم انقلاب
نقطه عطف توسعه شهری در گام دوم انقلاب
آرمان تبریز- پدر سرمایه گذاری شهری کشور گفت:  ابلاغ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها از سوی وزارت کشور ، نقطه ی عطف مهمی در توسعه شهرهای کشورمان در گام دوم انقلاب خواهد بود .

آرمان تبریز- پدر سرمایه گذاری شهری کشور گفت:  ابلاغ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها از سوی وزارت کشور ، نقطه ی عطف مهمی در توسعه شهرهای کشورمان در گام دوم انقلاب خواهد بود .

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ داود ندیم ادامه داد:بی شک ابلاغ این شیوه نامه که بیش از چهاردهه ازوظایف ناتمام وزارت کشور و نیز آرزو وحسرت دیرینه شهرداریها ومدیران شهری برای رسیدن به منابع درآمدی پایداربود هم اکنون زمینه را برای بالفعل نمودن پتانسیلهای بیشمار شهرها فراهم نموده است وتحرک اقتصادی در شهرها نیز زمینه تحول در اقتصاد کشور را فراهم خواهد نمود.

پدر سرمایه گذاری شهری کشور ضمن تقدیر وسپاسگزاری از مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداریها گفت:ابلاغ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها از سوی وزارت کشور ، نقطه ی عطف مهمی در توسعه شهرهای کشورمان در گام دوم انقلاب  و اقدامی بسیار ارزشمند برای اقتصاد کشور خواهد بود .

وی اظهار امیدواری کرد که با اقدامات بعدی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، موارد زیر نیز بعنوان موارد مکمل این حوزه مد نظر قرار گیرد تا این شیوه نامه به کارآیی برتر برسد :

الف ) تهیه و تدوین و ابلاغ فرآیندها ، فرمها ، تیپ اسناد فراخوان ، تیپ قراردادها .

ب ) ابلاغ چارت تشکیلاتی مصوب حوزه سرمایه گذاری در شهرداریها در چهارفرمت : معاونت سرمایه گذاری، سازمان سرمایه گذاری ، شرکت اقتصادی ، مدیریت سرمایه گذاری حسب درجه شهرداریها .

ج ) ابلاغ اقدامات فرهنگ سازی و آموزشهای عمومی و تخصصی این حوزه .

د ) ابلاغ ضرورت انجام پنج مطالعه اساسی در شهرداریهای کشور( چشم انداز اقتصاد شهری ، استراژیهای توسعه اقتصادی شهر، برندینگ شهری ، برنامه پنجساله اقتصادی شهرداری ، تهیه اطلس سرمایه گذاری شهر ) .

ه ) و از همه مهمتر اقدامات توجیهی و هماهنگی با نهادهای نظارتی و امنیتی برای همکاری لازم در این حوزه .

داود ندیم اضافه کرد:با عنایت باینکه انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرها بزودی برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد که مردم در انتخابهای خویش ، ترجیحا نامزدهای توسعه گرا و معتقد به سرمایه گذاری ،کارآفرینی و درآمد پایدار را انتخاب نمایند و شوراها نیز فردی را بعنوان شهردار برگزینند که فقط مدیر هزینه نباشد بلکه مدیر ایجاددرآمد و سپس هزینه باشد .

پدر سرمایه گذاری شهری ایران گفت :درسال ۱۳۹۹ سرانه بودجه شهرداریها از چهارصد هزار تومان تا سه میلیون تومان در شهرهای کشور حسب درجات و پتانسیلهای شهرها متغیر بود که هیچ یک از شهرها نتوانسته اند به سرانه بهینه حسب درجه خود دست یابند . وی اضافه کرد به زعم کارشناسان اقتصاد شهری ، متوسط سرانه بودجه هر شهرداری به قیمتهای همان سال میبایست حدود پانزده میلیون تومان می بود که شکاف عظیمی بین ارقام تحقق یافته با ارقام لازم برای توسعه شهرها وجود دارد و چنانچه این شکاف با منابع سرمایه گذاران بومی و ملی و خارجی و روشهای مختلف از جمله سرمایه گذاری مشارکتی پر نشود امکان رقابت شهرهای کشورمان با شهرهای همتای خارجی خود سلب خواهد شد فلذا شوراها و مدیران شهری ادوار بعدی باید مباحث جذب سرمایه های داخلی و خارجی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و ابلاغ این شیوه نامه نیز ، ریل گذاری این حرکت عظیم می باشد .