شهردار تبریز: به اندازه کل درختان شهر، درخت می‌کاریم
شهردار تبریز: به اندازه کل درختان شهر، درخت می‌کاریم
آرمان تبریز-- شهردار تبریز با بیان اینکه در تبریز یک میلیون اصله درخت وجود دارد، به طرح کاشت یک میلیون اصله نهال نیز اشاره کرد و گفت: به اندازه کل درختان شهر درخت می کاریم.

آرمان تبریز– شهردار تبریز با بیان اینکه در تبریز یک میلیون اصله درخت وجود دارد، به طرح کاشت یک میلیون اصله نهال نیز اشاره کرد و گفت: به اندازه کل درختان شهر درخت می کاریم.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ ایرج شهین باهر با بیان اینکه سال جاری به عنوان سال فضای سبز نام گذاری شده است، گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری تبریز در حوزه فضای سبز تحول اساسی ایجاد شده و بر این اساس قرار بود امسال یک میلیون اصله درخت و درختچه کاشته شود.

ایرج شهین باهر ادامه داد: تا کنون ۶۰درصد طرح کاشت یک میلیون اصله درخت و درختچه در سطح تبریز محقق شده و بقیه نیز تا پایان فصل درختکاری با مشارکت مردم و نهادهای مختلف کاشته می شود.

شهردار تبریز با اشاره به طرح کاشت درخت میوه رایگان از سوی شهرداری در حیاط منازل مردم این شهر، یادآوری کرد: هزاران نفر از شهروندان نفر برای کاشت درخت میوه در حیاط منزل خود در سامانه ثبت نام کرده اند.