ارتقای سلامت جسمی و روحی افراد نیازمند عزم ملی است
ارتقای سلامت جسمی و روحی افراد نیازمند عزم ملی است
آرمان تبریز-معاون فرماندار آذرشهر در کارگروه سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان آذرشهر مطرح کرد؛ ارتقای سلامت جسمی و روحی افراد نیازمند عزم ملی است.

آرمان تبریز-معاون فرماندار آذرشهر در کارگروه سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان آذرشهر مطرح کرد؛ ارتقای سلامت جسمی و روحی افراد نیازمند عزم ملی است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛معاون فرماندار شهرستان آذرشهر گفت: ارتقاء سلامت جسمی و روحی افراد نیازمند عزم ملی و عمومی ،مسئولیت پذیری متولیان امر و مشارکت آحاد مردم محقق می شود.
احمد علیزاده در کارگروه سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان آذرشهر افزود: مشارکت مردم ،آموزش، اصلاح شیوه های نامتعارف تغذیه و فرهنگ سازی نقش بسزایی در ارتقای سلامت افراد ،کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از بیماریها دارد و این امر نیازمند عزم ملی است.
وی تصریح کرد: فقر اقتصادی و عدم آگاهی سرمنشاء آسیب های اجتماعی و انواع بیماری ها است و این امر در گرو تحقق عدالت اجتماعی و حل مشکلات اشتغال ، مطالبات جامعه است و این دغدغه ها با شعار محقق نمی شود.
معاون فرماندار آذرشهر همچنین اظهار کرد: برای سال۱۳۹۸ افزایش ۳۰ درصدی برنامه ورزشهای همگانی و نشاط آور در دستور کار این کارگروه قرار دارد. مهدی دهقانی