مدیر عامل سازمان عمران خبر داد پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات بتن ریزی عرشه پل همسان کابلی
مدیر عامل سازمان عمران خبر داد پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات بتن ریزی عرشه پل همسان کابلی
آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان عمران از پیشرفت ۹۵درصدی عملیات بتن ریزی روگذر همسان پل کابلی خبرداد .

آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان عمران از پیشرفت ۹۵درصدی عملیات بتن ریزی روگذر همسان پل کابلی خبرداد .

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بابک شریفی اضافه کرد: پروژه روگذر همسان پل کابلی علی رغم پیشرفت فیزیکی در بتن ریزی عرشه پل با انجام  آرماتوربندی تسریع یافته و بدون وقفه جهت گره گشای  ترافیک شهری در حال احداث می باشد.

شریفی همچنین در خاتمه گفت : رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار با طول ۳۰۰متر و عرض متغیر که جزء مکمل پروژه روگذر همسان پل کابلی بشمار می آید که در طرف دیگر این پروژه جهت تسریع  در حال احداث می باشد.