مهارت افزایی نیروی کارماهر می تواند بر میزان بهره وری و اثربخشی آن مجموعه تاثیر گذار باشد
مهارت افزایی نیروی کارماهر می تواند بر میزان بهره وری و اثربخشی آن مجموعه تاثیر گذار باشد
آرمان تبریز-مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن اعطای مجوز توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، شروع بکار نمود .

آرمان تبریز-مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن اعطای مجوز توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، شروع بکار نمود .
به گزارش خبرنگارما در تبریز، هم زمان با روز مهندس و ضمن گرامیداشت این روز، مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن اعطای مجوز توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، شروع بکار نمود .
رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به همراه رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و کارشناس امور صنایع این اداره کل با حضور در محل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن نشستی با مدیرعامل، معاون منابع انسانی، مدیر آموزش و مسئول روابط عمومی این شرکت، ضمن بحث و تبادل نظر با رویکرد آموزش نیروی کار ماهر مجوز مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعطاء گردید.
وکالتی در این دیدار تقارن این افتتاح را با روز مهندس مایه خرسندی دانست و افزود: شرکت توزیع نیروی برق از جمله شرکت های فعال در حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد مهارت افزایی است.
وی افزود: رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گسترش آموزشهای مهارتی در حوزه های مختلف آموزشی است و مخاطبین این آموزشها،کارجویان با هدف آموزش دانش و مهارت با رویکرد اشتغالزایی و شاغلین با رویکرد مهارت افزایی و توانمندسازی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش افزود: آموزشهای مهارتی در دو بخش؛ دولتی توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و خصوصی توسط آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد که رشته های مورد نیاز بازارکار در خوشه های؛ خدمات، فناوری اطلاعات، صنعت، امور مالی و بازرگانی، صنایع غذایی و مراقبت و زیبایی را با تجهیزات سبک و برای کارجویان و مهارت آموزان ارائه می نماید.
وی در ادامه اظهار داشت: مراکز جوار و بین کارگاهی عمدتا” متمرکز بر آموزش شاغلین است و اعتقاد ما هم بر این است که هر مجموعه ای نسبت به توانمندسازی نیروی کار فعال تحت سرپرستی خود اقدام نماید.
وی خاطر نشان ساخت: توسعه مراکز جوار و بین کارگاهی مدنظر سازمان است و با توجه به سیاست کلی دولت در راستای واگذاری خدمات به بخش خصوصی در حوزه های مختلف این امر صورت می گیرد.
عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز، ضمن ابراز خرسندی از همکاری های فی مابین در طول سنوات گذشته این شرکت با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در توانمندسازی و تربیت نیروی کار ماهر با رویکرد دانش افزایی و مهارت افزایی، افزود: امیدواریم ضمن تقویت این نوع همکاری ها، بیش از پیش بر مهارت افزایی نیروی کارماهربیافزاییم.
وی با اشاره به معدود و محدود بودن تعداد پیمانکاران این حوزه خاطر نشان کرد: با توانمندسازی و تربیت نیروی کار ماهر زمینه های ایجاد اشتغال نیز در این حوزه فراهم می شود.
وی افزود:” پتانسیل و کشش پذیری خوبی در شرکت توزیع نیروی برق تبریزوجود دارد که می توان با گسترش امکانات، حرارت و مهارتها، بر کیفیت پروژه ها نیز افزود.
وی با اشاره به اهمیت بحث آموزش و لزوم دانش و مهارت کافی در استفاده از ابزار و تجهیزات خاطر نشان ساخت: تجهیزاتی که تازه نصب می شوند، چنانچه با مهارت و دانش کافی همراه باشد می تواند سالیان متمادی در صنعت برق مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این خصوص تصریح نمود: دانش و مهارت کافی نیروی کارماهر می تواند بر میزان بهره وری و اثربخشی مجموعه تاثیر گذار باشد.
در پایان این نشست، ضمن بازدید، مجوز فعالیت مرکز آموزش کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز که در کمیته آموزش در صنایع استان مصوب گردیده بود به مدیرعامل محترم این شرکت اعطاء گردید.