شهرداری تبریز در تولید قطعات بتنی خودکفا شده است
شهرداری تبریز در تولید قطعات بتنی خودکفا شده است
مدیرعامل شرکت پیش ساخته آذربایجان از خودکفایی شهرداری تبریز در تولید قطعات بتنی خبر داد.

مدیرعامل شرکت پیش ساخته آذربایجان از خودکفایی شهرداری تبریز در تولید قطعات بتنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛حسن گنجی اظهار کرد: در شرکت پیش ساخته آذربایجان امکانات و تجهیزات بالقوه ای برای تولید قطعات بتنی بتنی وجود دارد.

او ادامه داد: برای مثال دال های ۲۰تنی کانال هایی مثل کانال ایلی سو توسط این شرکت تولید و نصب می شود. علاوه بر این شرکت ما در تولید باکس ها و کانال های مناطق نیز اقدامات متعددی انجام می دهد.

او یادآور شد: خودکفایی در تولید قطعات بتنی نه تنها باعث کاهش هزینه های شهرداری شده است، بلکه شرکت ما از این محل نیز درآمدی کسب می کند که صرف پروژه های متعدد حوزه مسکن می شود.

مدیرعامل شرکت پیش ساخته آذربایجان تصریح کرد: اگرچه به باور برخی افراد، تحریم مشکلاتی را به وجود آورده است اما در واقع مدیریت صحیح وضعیت می تواند تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده و ما را به خودکفایی رسانده است.

گنجی تولید قطعات درب های معمولی و ضدسرقت و قبور دوطبقه را از دیگر تولیدات شرکت پیش ساخته آذربایجان عنوان کرد.