ضرورت احداث و توسعه مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری در شهرک مدرن خاوران تبریز
ضرورت احداث و توسعه مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری در شهرک مدرن خاوران تبریز
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ گفت: احداث و توسعه مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری، ضرورتی برای آینده ی شهرک مدرن خاوران می باشد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ گفت: احداث و توسعه مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری، ضرورتی برای آینده ی شهرک مدرن خاوران می باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهرام نسیانی شهردار منطقه با بیان اینکه در توسعه معابر عمومی در شهرک خاوران، بیش از ۵ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری به صورت متصل و پیوسته ایجاد شده گفت: با هدف توجه به حمل و نقل عمومی پاک و انسان محور در نظر داریم تا این طرح را برای شریانهای دیگر این شهرک نیز به اجرا درآوریم.

وی افزود: با احداث این مسیرهای دوچرخه سواری، یکی از کاملترین شبکه های ارتباطی و انسان محور در بخش حمل و نقل پاک در کلانشهر تبریز محقق خواهد شد

شهردار منطقه۹ با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در سطح این منطقه عنوان داشت: بر اساس سند توسعه حمل و نقل پاک و در راستای سیاست های مدیریت شهری درخصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای ترغیب شهروندان جهت استفاده از حمل و نقل پاک، ۲۴/۴ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در دورنمای این شهرک احداث خواهد شد که در فاز نخست اجرای این طرح تاکنون، ۵ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری در محورهای اصلی این شهرک احداث شده است.

نسیانی تصریح کرد: با شکل گیری بافت شهری در شهرک جدید الاحداث و مدرن خاوران، و در کنار فراهم ساختن زیرساخت های اساسی همچون مراکز فرهنگی، تفریحی، آموزشی، درمانی، خدماتی و … که بسیاری از این موارد در نوع خود بی نظیر بوده و پروژه هائی فرامنطقه ای در این شهرک می باشند، توجه به احداث مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری در کنار مسیرهای تردد خودروها، یکی از ضروریاتی است که از ابتدای سکونت در این شهرک، می تواند  نقش اساسی را در فرهنگ سازی ساکنین آن جهت استفاده از دوچرخه و حمل و نقل پاک ایفا نماید.

وی افزود: خوشبختانه در شهرک خاوران  زمینه ی لازم برای اجرای مسیرهای دوچرخه سواری و همچنین مدرنیزه کردن این امر مساعد می باشد و همین عامل فرصت مناسبی است تا از هم اکنون این مهم در فرهنگ ساکنین شهرک خاوران نهادینه شود.

گفتنی است: در طول سال جاری با هدف افزایش سطح ایمنی مسیرهای دوچرخه سواری، عملیات خط کشی و همچنین ایجاد جلوه های بصری برای تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه ورزشی سالم و همچنین گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری در این مسیرها صورت گرفته است.