آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) ۲ گروه از سایه بانهای مسیر تندرو شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) ۲ گروه از سایه بانهای مسیر تندرو شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 11734 مورخه 1399/10/25 هیئت مدیره محترم در نظر دارد فضای تبلیغاتی خود را در 2 گروه به ترتیب:  گروه یک: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25  دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 2.790.178.917ریال .

آرمان تبریز-((آگهی تجدید مزایده عمومی))

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره ۱۱۷۳۴ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ هیئت مدیره محترم در نظر دارد فضای تبلیغاتی خود را در ۲ گروه به ترتیب:  گروه یک: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد۲۵  دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ ۲٫۷۹۰٫۱۷۸٫۹۱۷ریال .گروه دو: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد۲۵ دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ ۳٫۰۲۲٫۶۳۲٫۵۲۵ ریال با احتساب ۳ ماه تنفس و رکود فصلی و جابجایی تبلیغات مشتریان با احتساب اجاره بهای ۹ ماهه  بمدت سه سال شمسی با افزایش تعرفه مصوب عوارض محلی شورای اسلامی شهر برای سال های دوم و سوم  به کانونها و شرکتهای دارای مجوز تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت۱۳/۳۰ روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دریافت اسناد مزایده: تبریز-بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحدامور قراردادها
ب)میزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی :  واریز سپرده گروه یک : مبلغ ۵۶،۵۰۳،۵۷۸ ریال – سپرده گروه دو:  مبلغ ۶۱،۱۵۲،۶۵۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷  نزد بانک شهرشعبه آزادی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  هریک از گروه های مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد:  از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت ۱۳/۳۰ روز یکشنبه مورخه ۱۷ /۱۳۹۹/۱۲
د)زمان و مکان برگزاری مزایده:  مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴ بعداز ظهرروز یکشنبه، تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

منتشر شده در روزنامه رسمی و روزنامه فجر آذربایجان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴