اقدامات جدی جهت جلوگیری از شیوع ویروس جهش یافته دراهر بکار اجرایی شود
اقدامات جدی جهت جلوگیری از شیوع ویروس جهش یافته دراهر بکار اجرایی شود
آرمان تبریز-رئیس محترم ستاد کرونای استان آذربایجان شرقی، با سلام به استناد گزارشات صاحب نظران حوزه بهداشت و در مان به قدرت بالای انتشار ویروس جدید کویید جهش یافته معروف به انگلیسی و ثبت قطعی انتشار آن در شهر اهر ظهر امروز ۴ اسفند و به سبب شرایط فصلی و اجتماعی شب عید و سطح بالای معاشرت اجتماعی در شهرستان اهر و پایین بودن سطح رعایت پروتکل ها در این منطقه،با عنایت به شرایط بحرانی شهرستانهای درگیر با این ویروس پیشنهاد می شود .

آرمان تبریز-رئیس محترم ستاد کرونای استان آذربایجان شرقی

با سلام به استناد گزارشات صاحب نظران حوزه بهداشت و در مان به قدرت بالای انتشار ویروس جدید کویید جهش یافته معروف به انگلیسی و ثبت قطعی انتشار آن در شهر اهر ظهر امروز ۴ اسفند و به سبب شرایط فصلی و اجتماعی شب عید و سطح بالای معاشرت اجتماعی در شهرستان اهر و پایین بودن سطح رعایت پروتکل ها در این منطقه،با عنایت به شرایط بحرانی شهرستانهای درگیر با این ویروس پیشنهاد می شود .
پیشاپیش اقدامات جدی ،جهت جلوگیری از شیوع این نوع از ویروس در منطقه بعمل آید.

به مردم شهرستان اهر و اهری های مقیم مرکز استان و دیگر نقاط کشورپیشنهاد می شود .
به قطع یقین بر نامه سفر نوروزی به اهر ودیگر مناطق قاراداغ را نادیده گرفته وبا شواهد موجود ،خودرا برای رعایت مطلق، شرایط قرنطینه در شب عید آماده نمایند

کم توجهی به هشدار های ستاد کرونای کشور می تواند اقدامات سخت گیرانه اجباری بعدی را به دنبال داشته باشد.

تبریز/۴اسفند

جلیل شمس