عزم ملی و منطقه ای برای کاهش تهدید کرونا ضروری و جدی است
عزم ملی و منطقه ای برای کاهش تهدید کرونا ضروری و جدی است
آرمان تبریزفرماندار محترم شهرستان اهر با سلام و احترام با عنایت به تایید قطعی شیوع ویروس جهش یافته در شهر اهرپیشنهاد می شود.

آرمان تبریزفرماندار محترم شهرستان اهر با سلام و احترام

با عنایت به تایید قطعی شیوع ویروس جهش یافته در شهر اهرپیشنهاد می شود.

قبل از فراگیر شدن این نوع از ویروس با قدرت بیماری فوق العاده ،اقدامات مدیریتی جدی ،جهت رعایت محدودیت های بازدارنده اجتماعی و فردی از طریق نهادهایتحت امر آن مدیریت عالی شهرستان به عمل آید.
مصادف بودن این شرایط با خرید های شب عید و مناسبت های آن برنامه ریز ی جدی می طلبد مردم عزیز و صاحبان قلم و تریبون و مدیران شبکه های اجتماعی و رسانه های محلی و…
نیز شایسته است ،جهت اقدامات خودرا برای آمادگی افکار عمومی به جدی بودن تهدید و همکاری با تصمیمات مدیریتی اجتناب ناپذیر بکار گیرند
مدیریت بهداشت و درمان فقط اخطار دهنده تخصصی و مسیولیت درمان را دارد
اینک عزم ملی و منطقه ای برای کاهش تهدید ضروری است

لازم است قبل از شیوع گسترده ویروس جدید ،اقدامات بازدارنده انتشار آن عملیاتی شود.

اهر/۴ اسفند
جلیل شمس