پاسخگویی مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به مردم از طریق سامانه سامد
پاسخگویی مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به مردم از طریق سامانه سامد
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، روز شنبه مورخ 2 اسفندماه از ساعت 10 الی 12 ، با حضور در سامانه سامد، شخصاً پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه گازرسانی خواهد بود.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، روز شنبه مورخ ۲ اسفندماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ، با حضور در سامانه سامد، شخصاً پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه گازرسانی خواهد بود.

به گزارشخبرنگار ما در تبریز؛مدیرعامل این شرکت ، روز شنبه مورخ ۲ اسفندماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ، با حضور در سامانه سامد، شخصاً پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه گازرسانی خواهد بود.
مردم عزیز در صورت داشتن درخواست، سؤال و یا ابهام در خصوص خدمات گاز استان، می توانند در تاریخ و زمان یاد شده، با شماره گیری ۱۱۱ ، پاسخ خود را به طور مستقیم از مدیرعامل شرکت گاز استان دریافت نمایند.