یادداشت / مرده معلم را هم می خواهید طبقاتی کنید
یادداشت / مرده معلم را هم می خواهید طبقاتی کنید
آرمان تبریز-مدیر محترم اموزش و پرورش کاشان با سلام و احترام گاهاً آدمی از باب بیکاری دست بکاری می زند که زمین و زمان را خنده ؛ تعجب و تاسف  وا می دارد.

آرمان تبریز-مدیر محترم اموزش و پرورش کاشان

با سلام و احترام

گاهاً آدمی از باب بیکاری دست بکاری می زند که زمین و زمان را خنده ؛ تعجب و تاسف  وا می دارد.

جناب مدیران آموزش و پرورش،
با تفکر طبقاتی خود کمر آموزش ایران را شکسته و معلم ایرانی را زمینگیر و هماینک مسیر گورستان را هم برایش،ترسیم کرده اید !
به کجای وظایف شماست که در فکر تفکیک قبر معلم از میان مردم کمر بسته اید ؟
معلم دربطن جامعه باید باشد تا رنج و نیاز و ابزار زندگی مردم را درک کند از بس در باغ طبقه خودساخته تان لمیده اید که در فکر گورستان مجزا نیز هستید
شما اگر ذره ای در فکر معلم بودید
۱۳ سال مواد ق.خ.ک. را در کشوی  ریاست از شما بالاتران به آب و نمک نمی خوابید
چرا در همین بودجه ۱۴۰۰ که امروز در مجلس کلیاتش دوباره تصویب شد علی رغم همه وزارتخانه ها یک ریال برای معلم ایرانی بودجه رفاهی منظور نشده است ؟
جناب رئیس چرا درد اصلی معلم ایرانی که فریاد از دست اهریمن تبعیض است را نمی بینید؟
جناب رئیس فرزند شما در کدام مدرسه دولتی هست؟
آیا با طبقاتی کردن  آموزش کشور مرده معلم را هم می خواهید طبقاتی کنید
زهی خیال باطل با این تصمیمات موهون

تبریز/۲۸بهمن
جلیل شمس

منبع لینک    http://ahlekashanam.net/?p=9695

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا