بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از کارگاه های مهارت آموزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از کارگاه های مهارت آموزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
آرمان تبریزمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از کارگاههای مهارت آموزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بازدید به عمل آورد .

 

آرمان تبریزمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از کارگاههای مهارت آموزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بازدید به عمل آورد .

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛در این بازدید دکتر علی جهانگیری گفت؛ توجه ویژه به آموزش های فنی و حرفه ای موجب پیشرفت و بهره وری اقتصادی استان خواهد شد.