یادداشت/فرماندهی  محترم  پلیس فتا
یادداشت/فرماندهی  محترم  پلیس فتا
آرمان تبریز-فرماندهی  محترم  پلیس فتا با سلام چنانکه استحضار دارید گزارش منتشره  منطبق بر این ویدیو  مدعی است این کودک آزاری  در نیشابور  اتفاق افتاده است .

آرمان تبریز-فرماندهی  محترم  پلیس فتا

با سلام

چنانکه استحضار دارید گزارش منتشره  منطبق بر این ویدیو  مدعی است
این کودک آزاری  در نیشابور  اتفاق افتاده است .

در خواست می شودذمصدر و مبنای این حادثه  دلخراش را پیگیری و مظلوم نجات یابد

از تمامی فعالان فضای رسانه ای کشور انتظار می رود هرنوع کودک آزاری  را به پلیس اطلاع دهند

با توسعه رسانه نوین باید متخلف احساس امنیت نکند.

تبریز /۲۲بهمن
جلیل شمس