تلاش می کنیم تعدادی از پروژه های عمرانی را تا پایان سال را تمام کنیم
تلاش می کنیم تعدادی از پروژه های عمرانی را تا پایان سال را تمام کنیم
  آرمان تبریز-شهردار تبریز عنوان کرد: با توجه به زمانبندی که برای پروژه ها در نظر گرفته ایم، تا پایان ماموریت شورای پنجم تقریبا اکثر این پروژه ها را به اتمام خواهیم رساند.

آرمان تبریز-شهردار تبریز عنوان کرد: با توجه به زمانبندی که برای پروژه ها در نظر گرفته ایم، تا پایان ماموریت شورای پنجم تقریبا اکثر این پروژه ها را به اتمام خواهیم رساند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایرج شهین باهر با اشاره به برنامه های شهرداری تبریز در دهه مبارک فجر، اظهار کرد: تلاش می کنیم تعدادی از پروژه های عمرانی را تا پایان سال را تمام کنیم و تحویل شهروندان بدهیم. افتتاح چند پروژه دیگر را نیز برای خرداد ۱۴۰۰ برنامه ریزی کرده ایم.

شهردار تبریز عنوان کرد: با توجه به زمانبندی که برای پروژه ها در نظر گرفته ایم، تا پایان ماموریت شورای پنجم تقریبا اکثر این پروژه ها را به اتمام خواهیم رساند.

او گفت: در کنار این پروژه ها، ما تعدادی مگا پروژه نیز داریم که شاید مدت اجرای بعضی از آن ها تا ۱۰ سال طول بکشد که این پروژه ها نیز پس از پایان دوره، مسیر خود را ادامه خواهد داد تا به اتمام بر