نگاه مثبت اعضای شورای شهر به اقدام شهرداری تبریزدر خصوص تعیین تکلیف میدان تیر
نگاه مثبت اعضای شورای شهر به اقدام شهرداری تبریزدر خصوص تعیین تکلیف میدان تیر
آرمان تبریز-با تصویب لایحه شهرداری در خصوص تجویز توافق فیمابین شهرداری و نزاجا برای تعیین سهم از کاربری های میدان تیر قدیم ارتش، پرونده زمین ارتش (میدان تیر سابق) بسته شد.

آرمان تبریز-با تصویب لایحه شهرداری در خصوص تجویز توافق فیمابین شهرداری و نزاجا برای تعیین سهم از کاربری های میدان تیر قدیم ارتش، پرونده زمین ارتش (میدان تیر سابق) بسته شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز، لایحه شهرداری مبنی بر تجویز توافق فیمابین شهرداری و نزاجا برای تعیین سهم از کاربری های میدان تیر قدیم ارتش تصویب شد. بر این اساس ۵۵ درصد از این زمین به شهرداری و ۴۵ درصد به ارتش تعلق می یابد.

شهردار تبریز موضوع میدان سابق تیررا موضوعی با سابقه ۲۰ ساله خواند و گفت: ما دو سال است طی جلسات مکرر با نزاجا خواستار تعیین تکلیف این زمین بودیم که به یک جمع بندی رسیدیم. سعی می‌کنیم کاربری های آنجا را به نفع شهر و شهروندان تعیین کنیم.

محمد باقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص گفت: طبق توافق شهرداری و نزاجا، توافق شده است که ۵۵ درصد زمین میدان تیر برای شهرداری تبریز و ۴۵ درصد برای نزاجا باشد که مورد موافقت کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته است.

فرج قلی‌زاده دیگر عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: تملک زمین های ارتش با وجود سلسله مراتب و قوانین نظامی کاری طاقت فرسا است که چنین اقدامی بسیار خوب است.

او افزود: ارزش دارد بودجه‌ای برای خرید مابقی سهم ارتش اختصاص یابد و این زمین ها خریداری شود.

این عضو شورای شهر ضمن قدردانی از شهردار منطقه ۳ اظهار داشت: آقای طالب نژاد هر جا باشند منشا خیر هستند، از آقای شهردار نیز در این ارتباط قدردانی می‌کنم، آزادسازی این حجم از زمین که کار سختی است.

قلیزاده در پایان پیشنهاد کرد: این محل را به عنوان مکانی برای تنفس شهر و جزو فضاهای عمومی با کاربری های عمومی حفظ کنیم. کاش بشود به جای اعطای مجوز، اقدام به تملک مابقی اراضی کنیم.

سعید نیکو خصلت نیز در این جلسه اظهار داشت: از ابتدای شورای پنجم پیگیر تملک و ساماندهی زمین های ارتش بودیم تا هوای پاک را از دامنه سهند گرفته و در شهر پخش شود. امید ما این بوده و هست که این محل به تنفس گاه تبریز تبدیل شود.

محمد حسن اسوتچی نیز در این جلسه با قدردانی از شهردار و شهردار منطقه ۳ گفت: عدم تراکم‌فروشی در زمین میدان تیر سابق، اگر به صورت مصوبه باشد، برای آینده منطقه نیز خوب است.