برگزاری هشتمین جشنواره ملی اسوه های صبر و مقاومت در تبریز+تصاویر
برگزاری هشتمین جشنواره ملی اسوه های صبر و مقاومت در تبریز+تصاویر
آرمان تبریز-هشتمین جشنواره ملی اسوه های صبر و مقاومت و اولین کنگره ملی ۱۷هزار شهیده ، جانباز و آزاده "لشگر فرشتگان تاریخ ساز" به همت استانداری آذربایجان شرقی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یکشنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۹درتبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-هشتمین جشنواره ملی اسوه های صبر و مقاومت و اولین کنگره ملی ۱۷هزار شهیده ، جانباز و آزاده “لشگر فرشتگان تاریخ ساز” به همت استانداری آذربایجان شرقی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یکشنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۹درتبریز برگزار شد.