آرمان تبریز-نماینده تهران در مجلس دهم با اشاره به نمایندگانی که به فکر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند، نوشت: نگاه این نمایندگان به مجلس مانند بنگاه‌های زودبازده است.

آرمان تبریز-نماینده تهران در مجلس دهم با اشاره به نمایندگانی که به فکر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند، نوشت: نگاه این نمایندگان به مجلس مانند بنگاه‌های زودبازده است.

محمود صادقی درحساب شخصی خود در توییتر نوشت: «تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم، از جمله چند عضو هیات رئیسه سودای ریاست ‌جمهوری را در سر دارند. از این رو نگاهشان به مجلس مانند بنگاه‌های زودبازده است. غافل از آنکه کار قانونگذاری نیاز به دانش، مهارت، صبر و حوصله و نگاه بلند مدت دارد.»