ماه های پیش رو فرصتی طلایی برای حصول نتیجه اقدامات است
ماه های پیش رو فرصتی طلایی برای حصول نتیجه اقدامات است
آرمان تبریز-شهردار تبریز از مدیرانش خواست در ماه های پایانی دوره فعلی مدیریت شهری با جدیت تمام برای تکمیل پروژه ها و حصول نتیجه اقدامات تلاش کنند.

آرمان تبریز-شهردار تبریز از مدیرانش خواست در ماه های پایانی دوره فعلی مدیریت شهری با جدیت تمام برای تکمیل پروژه ها و حصول نتیجه اقدامات تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایرج شهین باهر در جلسه شورای معاونان شهرداری تبریز ماه های پایانی دوره پنجم مدیریت شهری را مقطعی طلایی و فرصتی مهم برای حصول نتیجه اقدامات سه و نیم سال گذشته دانست و گفت: چند ماه پایانی دوره پنجم شورا و مدیریت شهری تبریز، ماه های حیاتی برای حصول نتیجه اقداماتی است که در سه سال و نیم گذشته انجام یافته است.
شهردار تبریز گفت: ما در این مقطع مهم، با جدیت کارها را پیش می بریم تا برنامه ها و اقداماتی که در مورد پروژه های عمرانی و حوزه های مختلف پیش بینی و آغاز کرده ایم و در حال انجام است، در زمان مقرر محقق شود.
ایرج شهین باهر در عین حال ضمن توصیه و تذکر به مدیران شهرداری تبریز، عنوان کرد: به مدیران شهرداری توصیه می کنم که از دخالت در مسائل انتخاباتی پرهیز کرده و با جدیت تمام به انجام وظایف محوله و امور خود بپردازند.
او افزود: هر گونه فعالیت و جانبداری از یک جناح یا شخص در انتخابات و همچنین استفاده از امکانات شهرداری به نفع کاندیدایی خاص غیرقانونی و ممنوع است.
شهردار تبریز اظهار کرد:با این حال همه ما موظف به حضور پرشور در پای صندوق های رای و مشارکت حداکثری در انتخابات هستیم و در زمان انتخابات، خانواده بزرگ شهرداری تبریز دوشادوش سایر اقشار جامعه، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.