نقد علمی آراء قضایی نقش موثری در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی دارد
نقد علمی آراء قضایی نقش موثری در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی دارد
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: نقد علمی آراء دادگاه ها توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی حوزه حقوق می تواند نقش بسزایی در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی ایفا کند.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: نقد علمی آراء دادگاه ها توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی حوزه حقوق می تواند نقش بسزایی در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛، موسی خلیل الهی در نشست نقد آرای قضایی دادگستری استان که با حضور قضات مجرب دادگستری و اساتید دانشگاهی و وکلای کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برنامه های تحولی قوه قضائیه استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان جامعه در ارتقای جایگاه دستگاه قضایی یکی از اولویت های دادگستری استان به شمار می رود.
وی افزود: به منظور پیشبرد سیاست های کلان قوه قضائیه در فراهم کردن بسترهای تضارب و نقد آراء قضایی برای احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت آراء صادره از دادگاه های استان با حضور نخبگان و اساتید حوزه حقوق، به نقد و بررسی گذاشته می شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: نقد علمی آراء دادگاه ها توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی حوزه حقوق می تواند در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی نقش بسزایی ایفا کند.
وی تاکید کرد: تبیین و نقد آراء دستگاه قضایی در حوزه پژوهش در دستگاه قضایی کمک علمی خوبی به قضات بوده و در اتقان آراء تاثیرگذار است.
طی این نشست آراء قضایی صادره از شعبات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در قالب کتاب از طریق دادگستری استان منتشر خواهد شد. /ایازی