یادداشت/ مادر  کلامی آشنا برای هر موجود زنده ریز و درشت
یادداشت/ مادر  کلامی آشنا برای هر موجود زنده ریز و درشت
یادداشت/ مادر کلامی آشنا برای هر موجود زنده ریز و درشت کلامی که محتوایش محدوده ای تعریف شده ندارد از زبان هرکسی به شکلی نو متولد می شود.

یادداشت/ مادر

کلامی آشنا برای هر موجود زنده ریز و درشت

کلامی که محتوایش محدوده ای تعریف شده ندارد

از زبان هرکسی به شکلی نو متولد می شود.

تجلی
وفا
فداکاری
صداقت
عشق
و
هرچه که زیبا و بی ریاست

هرچند همه ایام عین هم و هیچ فرقی از نظر ماهیت خود، غیر از شاخص های فیزیکی آن ندارند

ولی با تقارن حوادث اعتباری ماندگار به خود گرفته ،مبدا و منشا تاریخ می شود

روز مادر و …..

این قرار داد بهانه ای می شود تا به داشته های خود و محیط پیرامونی مان بنگریم
و دوباره آنچه داریم بشناسیم
همه اعیاد و مناسبت ها ،فقط یک بهانه است
برای دیدن و دیده شدن

هیچ چیزی مادر نیست
در کل زن و مرد هردو عین هم و قرینه و مکمل هم هستند
که وزن همسان با ماهیت متفاوت و متقارن و لازم و ملزوم همدیگر، جامعه و حیات را شکل داده و به انسان هویت بخشیده اند

زن و مادر مانند مرد و پدر هرکدام را از سیستم خانواده و جامعه حذف کنیم
تعادل به هم ریخته و کارآمدی سیستم
مختل می شود
ادیان و احزاب و حکام مدیران رسمی و غیر رسمی و…
بشناسید که مادر و ،زن هیج کم و کاستی از پدر مرد نداشته و مردانگی و ..از مفاهیم اخلاقی و فرهنگی بوده و تابعی از جنسیت نیست

بیایید برای همیشه ،برای هردو رکن جامعه حقوق هم سطح و وظیفه متناسب با ماهیتشان در نظر بگیریم

روز مادر را به مادر خودم و همه مادران
زیبا تبریک می گویم

ودر پیشگاهشان زانو زده و به نهایت احترام. تکریم می کنم
به همه زنان خصوصا زنان سرزمین من این روز را بهانه گرفته و بر عزت و کرامتشان تاکید می نمایم

امروز روز مادر ۹۹ مصادف با اربعین مادر فداکاری از سرزمین من است .
که
برای روح پر آوازه اش از همه انتظار
دعای خیر و آرزوی آرامش دارم

مادر نظیری ندارد

تبریز/۱۴بهمن
جلیل شمس