مصوبات جلسه ۱۴ بهمن ماه شورای شهر تبریز
مصوبات جلسه ۱۴ بهمن ماه شورای شهر تبریز
  آرمان تبریز-شورای شهر تبریز امروز چندین لایحه شهرداری را تصویب کرد.

آرمان تبریز-شورای شهر تبریز امروز چندین لایحه شهرداری را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛جلسه امروز شورای شهر تبریز لایحه شهرداری تبریز در خصوص ارائه خدمات مشاوره‌ای به مدیران شهرداری با تغییراتی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

امروز همچنین لایحه شهرداری تبریز درخصوص تجویز اعمـال کـاهش بر اجـاره بهاء رسـتوران ها، بوفه ها و عوارض ورودی ائـل گلی به منظور جلوگیری از هر گونه ایجاد و بروز مشـکل برای مسـتاجرین بـدلیل کاهش درآمد آنان بررسی و تصویب شد.

صدور مجوز واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین به متراژ حدوداً  ۵۰۰مترمربع جهت احداث ساختمان انجمن خیریه فرزندان رحمت از دیگر مصوبات امروز شورای شهر تبریز بود.

امروز همچنین گزارش رئیس  کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در خصوص درخواست تحقیق و تفحص غلامحسین مسعودی ریحان و چند نفر از اعضای شورا از سازمان قطار شهری تبریز تقدیم رییس شورای اسلامی شهر تبریز شد.