بیش از ۵۴ درصد قارچ تولیدی استان آذربایجان شرقی از واحدهای کوچک تامین می شوند
بیش از ۵۴ درصد قارچ تولیدی استان آذربایجان شرقی از واحدهای کوچک تامین می شوند
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تشکیل تعاونی تولیدکنندگان قارچ های خوراکی استان یکی از اولویت های کاری سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی است.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تشکیل تعاونی تولیدکنندگان قارچ های خوراکی استان یکی از اولویت های کاری سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی است.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، مهندس اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۵۴ درصد قارچ تولیدی استان از واحدهای کوچک تامین می شوند گفت: تشکیل تعاونی تولیدکنندگان قارچ های خوراکی استان در راستای ساماندهی بازار تولید این محصولات، یکی از اولویت های کاری سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی می باشد.

وی گفت: اولویت دیگر سازمان جهادکشاورزی استان برای ساماندهی بازار قارچ های خوراکی و تنظیم آن، تحت پوشش قرار دادن محصولات قارچی و تولیدکنندگان این محصول است، سعی می کنیم تولیدات قارچی را زیر پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی برده و تولیدکنندگان این محصول را تحت پوشش صندوق بیمه روستائی و عشایری قرار دهیم.

مهندس فتحی افزود: تامین تسهیلات مورد نیاز در قالب کمک های فنی، اعتباری و تسهیلات سرمایه های در گردش جهت تجهیز واحدهای تولیدی و تامین نهاده ها، اولویت سوم سازمان جهادکشاورزی استان در این بحث می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود گفت: با توجه به عدم وجود واحدهای تولید کمپوست در سطح استان و انتقال کمپوست مورد نیاز از سایر استانها به استان آذربایجان شرقی که موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات می گردد، راه اندازی واحدهای تولیدی کمپوست در سطح استان، اولویت  بعدی ما در راستای ساماندهی بازار قارچ های خوراکی است.