تقدیر رئیس سازمان تحقیقات و معاون سازمان حفاظت محیط زیست از رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
تقدیر رئیس سازمان تحقیقات و معاون سازمان حفاظت محیط زیست از رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون محیط زیست دریائی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست و مجری ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران با اهدای لوحی از تلاشها و اهتمام رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در احیای دریاچه اورمیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار تقدیر کرد.

آرمان تبریز-معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون محیط زیست دریائی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست و مجری ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران با اهدای لوحی از تلاشها و اهتمام رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در احیای دریاچه اورمیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛  در این لوح که توسط دکتر کامبیز بازرگان و دکتر احمدرضا لاهیجان زاده خطاب به جناب آقای مهندس اکبر فتحی توشیح شده، آمده است:

تلاش خستگی ناپذیر جنابعالی در پیاده سازی پروژه، همکاری در احیای دریاچه اورمیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار از طریق همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست (طرح حفاظت از تالاب های ایران) وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ملل متحد طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شایسته ستایش و تقدیر می باشد.

بدینوسیله از اهتمام جنابعالی در این زمینه تقدیر به عمل آمده و از آفریدگار سبحان توفیق روزافزون شما و حرکت به سوی قله های سرافرازی و تحقق برنامه های حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور را مسئلت دارد.