یادداشت: وزیرمحترم آموزش و پرورش، مردم جنابعالی را به عنوان نمادی از یک نظام سیاسی می بیند
یادداشت: وزیرمحترم آموزش و پرورش، مردم جنابعالی را به عنوان نمادی از یک نظام سیاسی می بیند
آرمان تبریز-یادداشت؛با سلام و احترام هرچه باشد، معلم هم نباشید فعلا رئیس بزرگ معلمان هستید و سالها در کلاس معلمان زمان تحصیل خود شاگرد خوبی بودید و لابد چیزهایی از اصول و مقررات و عدالت و قرارداد و نظام دیوانی کشور را به خاطر دارید.

آرمان تبریز-یادداشت؛با سلام و احترام

هرچه باشد، معلم هم نباشید فعلا رئیس بزرگ معلمان هستید و سالها در کلاس معلمان زمان تحصیل خود شاگرد خوبی بودید و لابد چیزهایی از اصول و مقررات و عدالت و قرارداد و نظام دیوانی کشور را به خاطر دارید.

جناب وزیر شما را مردم به عنوان نمادی از یک نظام سیاسی می بیند که تابعی از اخلاق و اصول و منطق و عدالت و تاریخ و پیشینه هزاره ها مدنیت می باشد بهتر است حداقل حرمت نظام دیوانی ملی کشور را حفظ کنید.

شما به عنوان دولت با معلمان حق التدریس بازنشسته و شاغل و آزاد برای یک سال تحصیلی قرار داد بسته اید .
در اسفند ماه که کرونا شرایط آموزشی را تحت تاثیر قرار داد شما به عنوان دولت و کارفرما موظف بودید تبلت و یا گوشی و اینترنت لازم برای اموزش و کلی ابزار کار مانند بیل کلنگ،کارگر خودرا فراهم کنید .
تا اینجا که قابل درک است درسته؟

گیرم شما احساس مسئولیت نکردید و همه را به حال خود ترک کردید
این معلم بود که به خاطر درک شرایط کشور و دانش آموز، با گوشی شخصی خود و هزینه شخصی اینترنت آموزش را همچنان ادامه داد که مورد تقدیر ،مجلس نیز واقع گرفتگیرم که یک سال از پرداخت حق الزحمه معلم طرف قرارداد شما می گذرد، و معلم با هزار بدبختی تحمل شرایط کشور را نموده و خم به ابرو نیاورده است.

اکنون شما کارفرمای دولت به چه دلیل و منطق قانون و مقررات کشور را نقض و از پرداخت حق الزحمه برای اسفند۹۸ و فروردین۹۹ معلمان خودداری کرده اید

شما با چه مجوزی از ۱۵ شهریور۹۹ که تدریس شروع شده ،حتی از دریافت گزارش کارکرد خودداری کرده اید؟

بهتر است با کج سلیقگی خود اعتبار اجتماعی حاکمیت را هزینه نکنید
و با تمسک به عدالت و قوانین و قرار داد قانونی خود نسبت به پرداخت حق الزحمه اسفند و فروردین و نیمه شهریور
معلمان حق التدریس اقدام کنید.

جناب وزیر
چرا آبروی نظام آموزشی کشور را هزینه می کنید
کدام نهاد کشوری، از پرداخت کارکرد به پرسنل خود در شرایط کرونا خوداری کرده است .
والله ما حیا می کنیم در جامعه مطرح کنیم که وزارتخانه ما از عمل به وظایف خود در کرونا سرباز زده و بدون توجه به تعهدات خود عمل می کند

جناب وزیر در نامه ۷ بهمن نیز خدمت شما یادآور کردم
لطفا برای کشور هزینه سیاسی اجتماعی ایجاد نکنید و معلمان بیچاره را بی دلیل .در مقابل وزارتخانه نکشید !
و نسبت به پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس شاغل و بازنشسته و آزاد بر اساس قرار و ایامی که سال تحصیلی جریان داشت اقدام کنید و هرگز به ظلم و تجاوز به حقوق زیر دستان دست نیازید.

تبریز/۱۰بهمن
جلیل شمس