اجرای عملیات گسترده خط کشی در حوزه شهرداری منطقه ۷ تبریز
اجرای عملیات گسترده خط کشی در حوزه شهرداری منطقه ۷ تبریز
آرمان تبریز-به منظور کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ تبریز طی چند روز گذشته اقدام به۲۳۰۰۰متر طول خط کشی در حوزه این شهرداری کرده است.

آرمان تبریز-به منظور کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ تبریز طی چند روز گذشته اقدام به۲۳۰۰۰متر طول خط کشی در حوزه این شهرداری کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، علی فرخی شهردار منطقه ۷ تبریز با اعلام این خبر گفت: این خط کشی ها در معابر اصلی و فرعی این منطقه با هدف تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه و آماده سازی مناسب حوزه جهت کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور در سطح معابرصورت گرفته است.

وی افزود: خط کشی های ترافیکی با هدف منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی های لازم صورت می گیرد.

گفتنی است این طرح های ترافیکی در خیابان های شهید صمدی، بلوار رازی، اشرفی لاله، شهید محمد نژاد، جلالیه، رسالت، صادقیه و نگارستان به طول ۲۳۰۰۰ متر توسط مدیریت حمل و نقل شهرداری منطقه ۷ تبریز انجام شده و همچنان ادامه دارد.