بررسی طرح نهایی ساماندهی «سامان میدانی»
بررسی طرح نهایی ساماندهی «سامان میدانی»
آرمان تبریز-جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز با محوریت موضوع نهایی کردن طرح «سامان میدانی» برگزار شد.

آرمان تبریز-جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز با محوریت موضوع نهایی کردن طرح «سامان میدانی» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در جریان موضوع «سامان میدانی» اقدامات مفیدی در شهرداری منطقه ۱۰ تبریز صورت گرفته است.

فریدون بابایی اقدم افزود: این طرح باید از ابعاد مختلف عمرانی، معماری، ترافیکی و فرهنگی بررسی شده و در کمیسیون معماری و شهرسازی نهایی شود.

وی ادامه داد: در زمینه مباحث میراث فرهنگی با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ با محوریت فرهنگی از این مجموعه نظرخواهی خواهد شد.

در ادامه سارا هرزندی کارشناس معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تبریز در خصوص طرح پیشنهادی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز گزارشی ارایه کرد.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: در این طرح کار کارشناسی و علمی صورت گرفته است.

شهرام دبیری با بیان اینکه این طرح می‌تواند به عنوان الگو در سطح کشور مطرح شود، اضافه کرد: در این طرح باید تمامی جزییات کار، برنامه زمان بندی و پشتیبانی مالی مشخص شود.