“اطلاعیه پیشگیرانه و ایمنی”روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
“اطلاعیه پیشگیرانه و ایمنی”روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درپی پیش بینی های هواشناسی در زمینه وزش باد (گاهی شدید) همچنین بارش برف، در برخی نواحی استان طی روز پنجشنبه ۹۹/۱۱/۰۹ تا پایان روز شنبه ۹۹/۱۱/۱۱، از کلیه مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی استان درخواست کرد تا ضمن بازدید مسیر دودکش های متصل به وسایل گازسوز و کلاهک H شکل انتهایی در پشت بام و حصول اطمینان از باز بودن مسیر خروج گازهای سمی حاصل از احتراق و محکم بودن کلاهک، از وقوع هرگونه حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن پیشگیری نمایند.

آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درپی پیش بینی های هواشناسی در زمینه وزش باد (گاهی شدید) همچنین بارش برف، در برخی نواحی استان طی روز پنجشنبه ۹۹/۱۱/۰۹ تا پایان روز شنبه ۹۹/۱۱/۱۱، از کلیه مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی استان درخواست کرد تا ضمن بازدید مسیر دودکش های متصل به وسایل گازسوز و کلاهک H شکل انتهایی در پشت بام و حصول اطمینان از باز بودن مسیر خروج گازهای سمی حاصل از احتراق و محکم بودن کلاهک، از وقوع هرگونه حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن پیشگیری نمایند.
در این اطلاعیه عنوان شده است ؛همچنین با حذف وسایل گازسوز غیرضرور و تنظیم میزان حرارت وسایل گرمایشی برروی ۵۰ تا ۶۰ درجه و دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، در مدیریت مصرف گاز طبیعی، تمهیدات لازم را بعمل آورده و درصورت مواجهه با هرگونه مشکل یا اخذ مشاوره ایمنی و مصرف بهینه، با شماره تلفن ۱۹۴ واحد امداد مکانیزه شرکت گاز تماس حاصل نمایند.