اعلام آمادگی شهرداری تبریز در اجرای واکسیناسیون
اعلام آمادگی شهرداری تبریز در اجرای واکسیناسیون
آرمان تبریز-مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در خصوص اجرای واکسیناسیون آمادگی کامل دارد.

آرمان تبریز-مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در خصوص اجرای واکسیناسیون آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمدحسین حسن زاده گفت: از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا شهرداری تبریز وارد عمل شد و در حوزه های سلامت، خدمات اجتماعی، امور داوطلبانه و آموزش،  مشارکت های مردمی، درکنار متولیان سلامت و تشکیل جلسات کارشناسی مستمر با مجموعه بهداشت درمان و آموزش پزشکی شیوه نامه های تخصصی ضدعفونی و مقابله با ویروس کرونا در راستای نیازهای شهری تدوین و از طرفی نیز محتواهای لازم آموزشی شهروندان از طریق اکران عمومی در بیلبوردهای شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و تمام‌ مراکز زیر مجموعه شهرداری توسط این ستاد آماده و در اختیار سازمان های مرتبط قرار گرفت.

حسن زاده با اشاره به طرح واکسیناسیون تصریح کرد: در دوره جدید مقابله با شیوع ویروس کرونا اداره کل سلامت شهرداری از طریق ظرفیت های موجود با تمام امکانات برای مشارکت در واکسیناسیون همسو با متولیان سلامت اماده همکاری است.

وی در خصوص ضرورت این طرح بیان کرد: باید توجه جدی نمود که واکسیناسیون علیه عفونت ویروس کرونا اقدامی بسیار مهم و ضروری است تا علاوه بر حفظ و صیانت از سلامت شهروندان، مشاغل و امنیت روحی و روانی افراد نیز حفظ گردد و اگر مردم به عنوان یک موضوع ثانویه با واکسیناسیون برخورد کنند و بی احتیاطی و عادی پنداری شود  قطعا در آن صورت ما برای مدت طولانی در این وضعیت خواهیم ماند.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز افزود: ضرورت تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک های استاندارد پزشکی بسیار مهم است که امیدواریم با همکاری و همسویی مردم بزودی شاهد تبعات مثبت واکسیناسیون و ریشه کنی قطعی ویروس منحوس کرونا باشیم.