سال ۱۴۰۰، سال حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز نامگذاری شد
سال ۱۴۰۰، سال حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز نامگذاری شد
آرمان تبریز-نام سال ۱۴۰۰ با رای اکثریت اعضای شورا، سال حفظ و احیای هویت تاریخی فرهنگی تبریز انتخاب شد.

آرمان تبریز-نام سال ۱۴۰۰ با رای اکثریت اعضای شورا، سال حفظ و احیای هویت تاریخی فرهنگی تبریز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛شکور اکبرنژاد، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ بارها بحث و گفتگو کرده‌ایم که با حضور اندیشمندان و فرهیختگان استان و کشور جلساتی در خصوص نامگذاری سال آینده برگزار شده است و اکثریت اعضای شورا این طرح را امضا کرده‌اند.
سال ۱۴۰۰ توسط شورای اسلامی شهر تبریز سال حفظ و احیای بافت فرهنگی و تاریخی تبریز نامگذاری شد.