با حضور شهردار تبریز صورت گرفت؛ قدردانی از فعالان نمونه حمل و نقل بار درون شهری تبریز
با حضور شهردار تبریز صورت گرفت؛ قدردانی از فعالان نمونه حمل و نقل بار درون شهری تبریز
آرمان تبریز-از فعالان نمونه حمل ونقل بار درون شهری و تعدادی از مسئولین و نمایندگان اصناف مروبط به این حوزه که ارتباط مستمری با سازمان مدیریت حمل ونقل بار در راستای تحققق ساماندهی ناوگان باری تقدیر به عمل آمد.

آرمان تبریز-از فعالان نمونه حمل ونقل بار درون شهری و تعدادی از مسئولین و نمایندگان اصناف مروبط به این حوزه که ارتباط مستمری با سازمان مدیریت حمل ونقل بار در راستای تحققق ساماندهی ناوگان باری تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛فاضل نادری مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار شهرداری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان برتعامل بیش از پیش با انجمن های صنفی و تعاونی و اتحادیه های حوزه حمل ونقل بار درون شهری تاکید کرد.

نادری با بیان اینکه سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری برای ساماندهی ناوگان حمل ونقل بار درون شهری نیاز به مشارکت تمامی فعالان این حوزه دارد افزود: اصناف، اتحادیه ها و تعاونی های مرتبط با حمل و نقل باربه دلیل ارتباط مستقیم و میدانی با رانندگان این حوزه نقش به سزایی در همکاری با سازمان برای ساماندهی ناوگان باری میتوانند داشته باشند که بر این اساس تلاش بر این است که جلسات و نشست های مستمری با آنها داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار شهرداری افزود: ساماندهی ناوگان باری از وظایف اصلی این سازمان میباشد که درصورت تحقق آن شاهد بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوای شهر و افزایش ضریب ایمنی شهروندان خواهیم بود.