امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری منطقه ۸ و پارک علم و فناوری
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری منطقه ۸ و پارک علم و فناوری
آرمان تبریز-طی جلسه ای که با حضور شهردار منطقه ۸ و مدیرعامل پارک علم و فناوری استان برگزار شد، تفاهم نامه همکاری برای اجرای پروژه های مشترک با این نهاد تحقیقی منعقد شد تا در حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی از تکنولوژی های به روز و نوآوری های انجام یافته استفاده شود.

آرمان تبریز-طی جلسه ای که با حضور شهردار منطقه ۸ و مدیرعامل پارک علم و فناوری استان برگزار شد، تفاهم نامه همکاری برای اجرای پروژه های مشترک با این نهاد تحقیقی منعقد شد تا در حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی از تکنولوژی های به روز و نوآوری های انجام یافته استفاده شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ علی مدبر در این برنامه از آمادگی شهرداری منطقه ۸ برای استفاده از علوم و تکنولوژِی های نو و به روز جهت نوآوری در اجرای پروژه های شهری خبر داد و گفت:در این راستا در شهرداری منطقه ۸ یک کمیته تخصصی ایجاد کرده ایم که در حوزه های بازآفرینی شهری و بکار گیری ایده های شهرسازی جدید فعالیت می کند.

وی در ادامه  به برخی از پروژه های بازآفرینی شهری و گردشگری تبریز اشاره کرد و خواستار مشارکت بین بخشی جهت نتیجه بخشی سریع و بهینه پروژه ها شد.

مدبراظهار امیدواری کرد طی این تفاهم نامه و با استفاده علمی و عملی از اختراعات نوین ثبت شده، شاهد اجرای پروژه های نوین خدماتی، شهرسازی و عمرانی در آینده نزدیک باشیم.

مدیر عامل پارک فناوری نیز در ادامه از شهردار منطقه ۸ جهت پیش قدم شدن برای انعقاد تفاهم نامه همکاری، قدردانی کرده و این کار را آغاز یک فعالیت و همکاری بنیادین و اصولی دانستند.

در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری بین شهرداری منطقه ۸ و پارک علم و فناوری استان، به امضاء شهردار منطقه ۸ و مدیرعامل پارک علمی و فناوری رسید.