علاقه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری درکشت گلخانه‌ای در ارس/حوزه‌های جذاب ارس برای سرمایه‌گذاران خارجی
علاقه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری درکشت گلخانه‌ای در ارس/حوزه‌های جذاب ارس برای سرمایه‌گذاران خارجی
آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: سرمایه گذاران بیشتر علاقه‌مند به حضور در بخش صنعت و گردشگری هستند. به طور مثال در حوزه گردشگری با ایجاد مجتمع تفریحی، ساخت انواع هتل‌ها و دیگر وسایل تفریحی درصدد جذب گردشگر هستیم.
آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: سرمایه گذاران بیشتر علاقه‌مند به حضور در بخش صنعت و گردشگری هستند. به طور مثال در حوزه گردشگری با ایجاد مجتمع تفریحی، ساخت انواع هتل‌ها و دیگر وسایل تفریحی درصدد جذب گردشگر هستیم.
به گزارش خبرنگارما؛معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزادارس گفت: سرمایه گذاران بیشتر علاقه‌مندبه حضور دربخش صنعت و گردشگری هستند. به طور مثال درحوزه گردشگری با ایجاد مجتمع تفریحی، ساخت انواع هتل‌ها و دیگر وسایل تفریحی درصدد جذب گردشگر هستیم.
صفر شاسفنددرمورد مصوبات کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس در سال ۹۷ به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: مجموع این مصوبات در سرمایه گذاری داخلی دو هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان بوده است، این درحالی است که حجم سرمایه گذاری خارجی درسال گذشته ۷۹ میلیون دلار بوده است.
صفر شاسفند ادامه داد: از مجموع دو هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی، هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان آن به طرح های صنعتی، ۴۹۷ میلیارد تومان آن به بخش گردشگری، ۴۵۵ میلیارد آن مربوط به بخش کشاورزی و ۷۲ میلیارد تومان دیگر هم به بخش خدماتی مربوط می شود. بنابراین عمده جذب سرمایه های داخلی در بخش صنعت و گردشگری جذب شده است.
وی در پاسخ به این سوال که علاقه‌مندی سرمایه گذاران داخلی به کدام‌ها در منطقه آزاد ارس است؟ گفت: سرمایه گذاران بیشتر علاقه‌مند به حضور در بخش صنعت و گردشگری هستند. به طور مثال در حوزه گردشگری با ایجاد مجتمع تفریحی، ساخت انواع هتل‌ها و دیگر وسایل تفریحی درصدد جذب گردشگر هستیم که البته زمین های آن جانمایی شده و در حال انجام بقیه امور اجرایی آن هستیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس همچنین در پاسخ به این سوال که سرمایه گذاران خارجی بیشتر حاضر به سرمایه گذاری در کدام بخش‌ها هستند؟ گفت: از مجموع ۷۹ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده، ۱۰۰ درصد طرح ها به حوزه صنعت اختصاص دارد . در طرح های صنعتی سرمایه گذارانی از کشورهای چین، کره، ترکیه و آذربایجان علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش‌های داروسازی، پوشاک، پالایشگاه و حتی تولید روغن هستند.
شاسفند در پایان از کشت گلخانه ای به عنوان مزیت نسبی ارس یاد کرد و گفت: در بخش کشاورزی سرمایه گذاری های خوبی در کشت گلخانه ای انجام شده است و این بخش به عنوان مزیت نسبی ارس محسوب می شود که در سال های اخیر اتفاقا هم پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و هم سودآوری خوبی برای بخش خصوصی به همراه داشته است.
  • منبع خبر : سایت سازمان منطقه آزاد ارس