جاری شدن سیل اخیر، بیش از ۱۶۲۲ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی و دامی استان آذربایجان شرقی خسارت وارد کرد
جاری شدن سیل اخیر، بیش از ۱۶۲۲ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی و دامی استان آذربایجان شرقی خسارت وارد کرد
آرمان تبریز- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیل اخیر، بیش از 1622 میلیارد ریال به محصولات کشاورزی و دامی استان آذربایجان شرقی و تاسیسات زیربنائی بخش خسارت وارد کرد.

آرمان تبریز- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیل اخیر، بیش از ۱۶۲۲ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی و دامی استان آذربایجان شرقی و تاسیسات زیربنائی بخش خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز،  مهندس فیروز باقرزاده در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: بارش های شدید اخیر در آذربایجان شرقی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف استان، مبلغ ۱۶۲۲ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی و دامی استان خسارت زد.

وی ادامه داد: بارش شدید باران و جاری شدن سیل به بیش از بیست هزار هکتار از اراضی زراعی استان آذربایجان شرقی مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد، همچنین سیل اخیر به ۲۰ هکتار از باغات استان مبلغ ۱۲ میلیارد ریال خسارت وارد آورد.

مهندس باقرزاده با اشاره به این که خسارت وارده به دام، طیور و آبزیان استان از ناحیه سیل اخیر مبلغ ۹۰ میلیارد ریال می باشد، گفت: تاسیسات زیربنایی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از جاری شدن سیل، متحمل یک هزار و یکصد میلیارد ریال خسارت شده است.