توسعه فضای سبز تبریز در ورودی شرق تبریز
توسعه فضای سبز تبریز در ورودی شرق تبریز
آرمان تبریز-در بازدید مشترک مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و شهردار منطقه ۲ تبریز از محدوده اتوبان شهید کسایی، بر توسعه فضای سبز تبریز در ورودی شرق تبریز تاکید شد.
آرمان تبریز-در بازدید مشترک مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و شهردار منطقه ۲ تبریز از محدوده اتوبان شهید کسایی، بر توسعه فضای سبز تبریز در ورودی شرق تبریز تاکید شد.

  به گزارش خبرنگار ما؛در این بازدید، علی مدبر گفت: افزایش سرانه فضای سبزشهری یکی از اولویت های کاری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری است و سازمان در این زمینه، بر تعامل و همکاری بین بخشی نیز تاکید دارد.
وی افزود: محدوده شهرداری منطقه ۲ یکی از نقاطی است که می تواند زیر پوشش طرح های توسعه فضای سبز قرار گیرد و در بازدید امروز نیز بر این امر تاکید شد.
مدیرعامل سازمان سیما و منظر در خصوص محدوده ورودی شرق تبریز و اتوبان شهید کسایی نیز اظهار داشت: نقاط شیب داری که با ترانشه ها پوشش داده شده اند، بهترین قسمت برای کاشت گونه های بوته ای و در نتیجه تغییر و زیباسازی سیمای اتوبان شهید کسایی است و در عین حال، توسعه سرانه فضای سبز را نیز موجب می شود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، همچنین ایجاد فضاهای سبز جدید در قسمتهای مستعد را نیز یکی از ضرورتها خواند و تصریح کرد: علاوه بر حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود، احداث و ایجاد فضاهای سبز جدید در ورودی های تبریزهم در راس برنامه های کاری سال جدید قرار می گیرد.