یادداشت / خطاب به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تبریز
یادداشت / خطاب به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تبریز
آرمان تبریز-کمیسیون محترم فرهنگی شورای شهر تبریز با سلام، اگرچه زمان مسئولیت شورا در حال اتمام است.

آرمان تبریز-کمیسیون محترم فرهنگی شورای شهر تبریز با سلام، اگرچه زمان مسئولیت شورا در حال اتمام است.
ولی تا آخرین ساعات قانونی موظف به پاسخگویی به افکار عمومی و موکلین خود هستید.

لطفا با صراحت تمام علت بی توجهی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز به آثار فرهنگی مبارزان و مشاهیر سیاسی اجتماعی آذربایجان را برای مردم و افکار عمومی و فعالان مدنی و رسانه ای روشن فرمائید .
ویرانی منزل سالار ملی به این شکل توهین به شعور و حیثیت ملی کشور است.
شاید نظام شاهنشاهی دل خوشی از مجاهدان آذربایجان عصر مشروطه نداشته اما شمارا چه شده ؟

تبریز /اول دی

جلیل شمس

استاندار محبوب جهت استحضار و …

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا