طرح زمستانه نظارت بر عملکرد خودروهای باری آغاز شد
طرح زمستانه نظارت بر عملکرد خودروهای باری آغاز شد
  آرمان تبریز-طرح زمستانی نظارت بر عملکرد خودرو های باری با همکاری پلیس راهور و گشت های خودروئی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز به منظور رصد فعالیت های خودروهای باری در طول فصل زمستان آغاز شد.

آرمان تبریز-طرح زمستانی نظارت بر عملکرد خودرو های باری با همکاری پلیس راهور و گشت های خودروئی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز به منظور رصد فعالیت های خودروهای باری در طول فصل زمستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فاضل نادری با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد خودرو های باری در سطح شهر از وظایف ذاتی سازمان بوده و در طول تمامی ایام و فصول سال نیز تداوم دارد افزود: در فصل زمستان سال جاری نیز همانند سال های گذشته سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز بر تعداد گشت های خودرویی و ساعات فعالیت آنها افزوده است.

نادری افزود: به منظور کمک به جلوگیری از شیوع کرونا این سازمان نیز اولویت کاری خود را به بررسی نحوه رعایت محدودیت های کرونایی توسط خودروهای باری و ملزم کردن رانندگان آنها به استفاده از ماسک و دستکش و سایر پروتکل های بهداشتی… و آگاهی بخشی از رانندگان از وضعیت موجود خواهند کرد که البته در کنار آن رصد و نظارت بر فعالیت آنها نیز همانند فصو زمستان سالهای قبل افزایش خواهد داد.

او خاطرنشان کرد: یکی از عوامل شیوع کرونا، فروش میوه یا سایر اقلام توسط خودرو های باری در کنار خیابان بوده که این امر علاوه بر شیوع کرونا موجب بروز مشکلات عدیده زیادی از جمله ایجاد ترافیک سنگین در سر تقاطع ها و مبادین شهری شده که در طرح زمستانه توجه ویژه ای به این موضوع خواهد شد.