مبنای تدوین بودجه سال آینده، برنامه عملیاتی ۵ ساله باشد
مبنای تدوین بودجه سال آینده، برنامه عملیاتی ۵ ساله باشد
  آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: مبنای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ باید بر اساس برنامه عملیاتی ۵ ساله شهرداری تبریز باشد.

آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: مبنای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ باید بر اساس برنامه عملیاتی ۵ ساله شهرداری تبریز باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمدباقر بهشتی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی راهکارهای تدوین بودجه و تعرفه عوارض محلی اظهار داشت: لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۰ باید به همراه خود لایحه بودجه آینده تحویل شورا شود و تفریغ بودجه  امسال نیز به موقع تحویل شورا شود.

او افزود: در بودجه سال آتی، باید مرکز مطالعات و پژوهشهای شهرداری نیز پیش‌بییشده و توجه ویژه‌ای به این موضوع  شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به پیش‌بینی‌های جهانی درباره پایان شیوع کرونا و بازگشت به وضعیت عادی اعلام کرد: کل پیش بینی‌های دنیا این است که از خرداد سال آینده، اثرات کرونا کم کم کاهش می یابد و ۶۹ درصد گردشگری رونق می یابد که امیدوارم در ایران نیز اتفاق بیافتد.

او اضافه کرد: این مقطع زمانی را باید در نظر بگیریم، رونق یا رکود مسکن پس از این مقطع زمانی، می تواند در عوارض محلی و درآمد شهرداری تبریز تأثیرگذار باشد.

بهشتی با اشاره به تدوین تعرفه عوارض محلی نیز گفت: عوارض محلی می تواند درآمدی برای شهرداری باشد، ولی نباید به محلی برای شهر فروشی تبدیل شود.

او تأکید کرد: حداکثر توان خود را برای تدوین بودجه واقع‌بینانه  برای سال آینده و شورای آتی به کار بگیریم و در کنار آن خزنه داری متمرکز را به شکل کامل اجرا کنیم