دویست و دوازدهمین جلسه غیرحضوری شورای اسلامی شهر تبریز برگزارشد
دویست و دوازدهمین جلسه غیرحضوری شورای اسلامی شهر تبریز برگزارشد
  آرمان تبریز-دویست و دوازدهمین جلسه غیرحضوری شورای اسلامی شهر تبریز عصر امروز با بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری و استماع گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته برگزار می‌شود.

آرمان تبریز-دویست و دوازدهمین جلسه غیرحضوری شورای اسلامی شهر تبریز عصر امروز با بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری و استماع گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته برگزار می‌شود.

به گزرش خبرنگار ما در تبریز؛بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تمدید فعالیت سازمان مدیریت حمل و نقل بار نخستین دستور جلسه امروز شورانشینان است.

لایحه شهرداری تبریز مبنی بر اعمال مساعدت مالی نسبت به استرداد مبلغ ضبط شده سپرده مزایده به نام یکی از شهروندان دستور بعدی دویست و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر است.

گزارش ریاست شورای اسلامی استان در خصوص عملکرد این نهاد و لایحه شهرداری تبریز مبنی بر مساعدت مالی به این شورا دستور بعدی جلسه غیرحضوری امروز شورای شهر است.

در نهایت، بررسی گزارش حسابرسی شهرداری تبریز و سازمان‌های وابسته آخرین دستور جلسه امروز است.

دویست و دوازدهمین جلسه غیرحضوری شورای اسلامی شهر تبریز رأس ساعت ۱۹ و به صورت وبینار برگزار می‌شود.